Základní informace a trvanlivost permanentního make-upu

Mikropigmentace / Permanentní make-up, dále jen PM, je označení speciální kosmetické metody líčení, při které se implantují organická nebo anorganická barviva do vrchní vrstvy pokožky – epidermu, speciálním přístrojem či čepelkou (mikroblading).

Převážně se tato metoda používá pro úpravu obočí, očních linek a kontur rtů, dále pak pro korekci vzhledových vad. Permanentní make-up klade velký důraz na přirozený vzhled, nenahrazuje líčení, nýbrž je jeho podkladem. Tato technika vychází z modifikace starého tetovacího umění, přičemž základní rozdíl spočívá v hloubce implantace pigmentu. Při klasickém tetování se používají “těžké barvy” s větším počtem příměsí kovů, které se vpravují do hlubší vrstvy pokožky a nejsou likvidovány obraným systémem (fagocyty, lymfatický systém). Případné odstranění klasického tetování je náročné a zůstávají po něm trvalé následky v podobě jizev. Při PM se pigment implantuje pouze do vrchní vrstvy pokožky epidermis a používají se pouze “lehká barviva” mikropigmenty (převážně na přírodní bázi), která se postupně přirozeným způsobem v kombinaci s UV zářením odbourávají.

Trvanlivost PM je velice individuální. Uvádí se rozmezí od 1 do 3 let. Po uplynutí cca jednoho roku permanentní make-up začíná postupně ztrácet svou sytost, ale tvar je stále zřetelný a viditelný. Postupem času pigment z pokožky úplně vymizí. Závisí to na typu a stáří pokožky, vnitřním a metabolickém prostředí jedince i na vnějších okolnostech (nadměrné sluneční záření, používání bělících přípravků na obličeji, různá omlazující ošetření v korektivní dermatologii, používání laserů, aplikace Botoxu, aplikace výplňových materiálů, detoxikační kůry atd.).

Pro prodloužení trvanlivosti permanentního make-upu je důrazně doporučeno používat při slunečním záření (včetně solárií) na pigmentovaná místa vždy ochranný krém s SPF 50.

Aplikace permanentního make-upu není jednorázový úkon, přestože to některé kosmetické salony nabízejí. V zájmu dosažení těch nejlepších výsledků se každý zákrok provádí na dvě sezení. Aplikace spočívá v úvodním zákroku a následné korekci, zhruba po 4 týdnech po úvodní proceduře. Doba může být i delší, ale ne kratší, z důvodu potřeby dokonalého zhojení pokožky a optimálního usazení pigmentu v místě aplikace. S ohledem na technologii provedení zákroku, jeho řádné zhojení a dosažení optimálního výsledku, je dobré provést I., případně II. korekci nejpozději do 6 měsíců od úvodního zákroku. Výhodou tohoto postupu je, že v době hojení po prvním zákroku se zjistí, jak pokožka reaguje na daný aplikovaný pigment. Na základě toho je možné dále pozměnit odstín pigmentu, výsledek lehce korigovat, či dolaďovat tvar dle přání klientky. Korekce neslouží k tomu, aby byl zákrok po každém sezení ztmavován, ale aby byl pigment v pokožce rovnoměrně rozložen a tím se zaručila jeho sytost a schopnost vydržet několik let.

Jednorázový zákrok není metodou směřující k dokonale provedenému výsledku, ani není cenově výhodnější.

Implantované pigmenty jsou pro organismus cizí látkou. Působením obranných systémů, se organismus snaží pigment postupně vyloučit z pokožky. Proto nikdy po první aplikaci nemůže dojít k rovnoměrnému uložení pigmentu v pokožce a k zajištění jeho trvanlivosti! Vždy by měly být použity pigmenty určené výhradně k permanentnímu make-upu, a ne určené k aplikaci klasického tetování. Tyto pigmenty se z kůže neodbourávají a v obličeji mají tendenci tzv. migrovat (možné „rozpití“ pigmentu do míst, kde to není žádoucí). Takový pigment vypadá barevně velmi nepřirozeně, neboť se pokožce nepřizpůsobí a nelze jej v průběhu času upravovat. Jaký byl původně aplikován tvar, takový již zůstane do Vašich budoucích let. To je nežádoucí, neboť věkem potřebujeme obličej a jeho rysy lehce korigovat. Náš salon navštěvuje řada klientek, které se setkaly s tímto problémem. Následná snaha o nápravu není již nikdy 100 %. Je zdlouhavá a i finančně náročná.

Bolestivost PM je velice individuální, neboť každý klient má jinou toleranci vůči bolesti. Bolestivost zákroků je však minimální, neboť se používají nejkvalitnější možná dostupná anestetika na trhu. Používá se několik druhů anestetik, která jsou během zákroků různě kombinována tak, aby klient zákrok vnímal co nejméně bolestivě.